To już jest koniec

13
Wczoraj "objechałem" ostatnią służbę i z dniem dzisiejszym zakończyłem moją współpracę ze spółką PKP Intercity. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w drodze na wymarzone stanowisku. Maszynistom instruktorom, którzy służyli dobrą radą w razie problemów. Maszynistom szkolącym...