Cabview z przejazdu szlakiem Katowice – Sosnowiec Główny