Cabview z przejazdu szlakiem Katowice – Bielsko-Biała Główna